Denne oversikten er laget med HuMo-gen, et freeware genealogiprogram.